Välkommen på storstädning på Älvkullen lördagen den 7 november

Syns inte bilderna? Klicka här…
Välkommen på storstädning på Älvkullen lördagen den 7 november

Hej!

Så var det dags för skolårets första städdag, hoppas ni är laddade! Vi börjar kl 9.00 och håller på till 12.00.

Du får detta mail för att du anmält att du/ni kan delta den aktuella dagen. Det är mycket viktigt att alla som anmält sig verkligen kommer för att inte arbetsbördan skall bli orimlig. (Har du fått förhinder så maila stadgruppen@alvkullen.se snarast).

Tag som vanligt gärna med hink + trasa + ev. plasthandskar och gärna utrustning för fönsterputsning hemmifrån då skolan inte har tillräckligt många uppsättningar för att det skall räcka till alla.

Tag gärna med egen skruvmejsel för att kunna öppna fönstren så de blir pustade emellan (så slipper det bli letande efter och kö på skruvmejsel på skolan)
Tag även med hög trappstege (som når till lampor/ventilationstrummor) om du har, det underlättar väldigt om vi har några extra stegar och slipper köa.

Du som ingår i team övrigt/ute – tag med varma kläder!

Precis som vanligt har vi städledare på varje plan och delar i förväg in alla i mindre team.
(Vi försöker i största möjliga mån att teamindela så att alla skall få städa på det stadie där de själva har barn men det går inte att genomföra fullt ut eftersom antalet barn/familjer varierar kraftigt mellan stadierna och vi behöver fördela arbetskraften jämnt.)

Innan du kommer:
Titta denna länk vilket team du tillhör, dvs var du skall bocka av dig och börja.

När du kommer:
Gå till det klassrum som du tillhör enligt teamindelningen (i filen som bifogas detta mail).
Bocka av att du är närvarande (listan finns hos din teamledare eller på en bänk i klassrummet)

Börja i det klassrum (+korridor) som ditt team har
Städlistor finns i varje klassrum/korridor, börja uppifrån och gå neråt.

När ni börjar bli klara i ett klassrum, fråga din städledare var du/ni skall fortsätta. Vi hjälps åt mellan teamen och våningsplanen så att alla utrymmen och uppgifter blir klara samtidigt. Vid fikat ca 10.30 stämmer vi av hur långt vi kommit och om vi behöver omdisponera resurserna.

Räkna med att vi håller på till 12! (blir vi klara tidigare är det en bonus).

Innan du går: Säkra att du blir avbockad hos din städledare och att det inte finns några uppgifter kvar som behöver slutföras!

Väl mött!
Städgruppen

Facebook