Skola

article-new-thumbnail_ehow_images_a01_ur_cp_draw-pencils-800x800Älvkullens Montessoriskola bedriver skolverksamhet för barn mellan 6 år – 15 år, dvs från F-klass till och med åk 9.
Vi arbetar efter montessoripedagogikens bärande idéer, vilka du kan läsa om under respektive ålder.

Eftersom skolan är en friskola betyder föräldraengagemanget väldigt mycket för verksamheten. Som förälder kan du engagera dig i olika grupper utefter de intressen och kunskaper du har. Vi har en tydlig förväntning på dig som förälder på friskolan att bidra med tid, kunskap och engagemang utifrån dina förutsättningar. Allt vi gör tillsammans gör vi för det värdefullaste vi har, våra barn, och all praktisk hjälp till skolan ger direkt mer resurser till stöd, material och inspiration till barnen.

Välkommen med din ansökan!