Skola (praktisk info)

Skola

Skoldag:
Lågstadiet 8:30 – 14:30
Mellanstadiet 8.30-15:00
Högstadiet 8.30-15:00

Sjukanmälan
Sjukanmäl elev genom att skicka ett mail direkt till respektive klass.

Lilla Låg (Förskoleklass samt årskurs 1):
Stora Låg (årskurs 2 & 3)
Mellanstadiet (årskurs 4, 5 & 6)
Högstadiet (årskurs 7, 8 & 9)

Ledighetsansökan
Sök ledighet genom att att skicka ett mail direkt till respektive klass.
Ansökan om ledighet ska lämnas minst fem (5) dagar innan ledighetens start för att kunna tas i beaktande.
Lilla Låg (Förskoleklass samt årskurs 1)
Stora Låg (årskurs 2 & 3)
Mellanstadiet (årskurs 4, 5 & 6)
Högstadiet (årskurs 7, 8 & 9)

Blanketter
Inkomstuppgift
Specialkost
Kontaktuppgifter

Busskort
Varje vårdnadshavare ansvarar för ansökan om busskort till sina barn hos hemkommunen.

Läsårstider

Nationella Prov:
Årskurs 3
Årskurs 6
Årskurs 9