Praktisk Information

Här har finns all praktisk information samlad. Den är uppdelad i tre huvudområden, fritids, förskola och skola.

Klicka på det område som du söker information om:
Fritids
Förskola
Skola