Lågstadiet

 

Vi har ca. 40 elever fördelade på två grupper.
Lilla lågstadiet
består av årskurserna F-1.
Stora lågstadiet
består av årskurserna 2-3.

Vi som arbetar på lågstadiet sätter barnet i centrum och strävar mot att varje barn ska känna sig sett, viktigt och bekräftat för den han/hon är. Utgångspunkten i undervisningen ligger på barnens intressen samt en kunskapsutveckling baserad på Montessoripedagogiken och läroplanen Lgr 11.

Barnen ska känna glädje i skolan samtidigt som de blir bekräftade och nöjda med sina arbetsinsatser under dagen. Vi värnar om den förberedda miljön och arbetsron. Vi vill ha en harmonisk miljö för att barnen skall kunna fokusera på sina arbetsuppgifter.

Klassrummen är stora och luftiga samt väl utrustade med Montessorimateriel  som ger barnen en stimulerande och rolig inlärningssituation. Detta stärker barnens lust att lära, självständighet och självkäsla.

På många områden samarbetar vi över gränserna för att nå gemenskap mellan våra barn på lågstadiet. Ett exempel är att vi arbetar med ett läsprojekt där eleverna i mindre grupper läser en bok tillsammans. Detta skapar en fin “vi-känsla”.

IMG_3494 IMG_3500IMG_3488