Högstadiet

 

På högstadiet går elever som är mellan 13 och 16 år. Högstadiet består bara av drygt 40 elever uppdelade på årskurserna 7, 8 och 9 och det innebär att det är stor gemenskap mellan klasserna och lätt att göra projekt med hela högstadiet. På högstadiet arbetar sammanlagt nio lärare med olika tjänstgöringsgrad.

Undervisningen bygger på montessoripedagogik vilket innebär att vi utöver ämneskunskaper även vill bidra till att eleverna blir ansvarstagande samhälls- och världsmedborgare. För att nå detta har vi dels ett schema som bygger mycket på det egna ansvaret med mer självständiga arbetspass, dels ett uttalat globalt perspektiv i stora delar av undervisningen, dels en inspirerande och lugn arbetsmiljö som ökar lusten att lära.

I årskurs 9 brukar eleverna driva ett eget företag för att tjäna ihop pengar till en resa. De arbetar för sin resa på olika sätt, bl.a. genom att städa på skolan. Föräldrarna på skolan ansvarar annars för städningen, men de kan välja att sälja sina städningar till eleverna i nian så att de på så vis kan tjäna pengar. Företaget är ett steg i att bli vuxna och lära sig ta ansvar enligt Maria Montessoris: “Hjälp mig att uträtta något själv”.

Alla elever har tillgång till en egen dator och vi jobbar med Google chromebooks och Google educations. I classroom lägger vi lärare lägger upp både arbetsuppgifter och arbetsplaneringar så att de finns tillgängliga för eleverna. Vill du som förälder ha information om vad eleverna gör i skolan och hur deras planering ser ut så kan ditt barn visa dig.

 

Hjälp mig göra Högstadiet CROP