Fritids (praktisk info)

Fritids

Öppettider
6:30 – 17:30

Sjukanmälan
Sjukanmäl elev genom att klicka på den nedanstående länken
Fritids

Taxa och vistelseregler

Uppsägning fritids
Om du önskar säga upp platsen på fritids sker det genom att skicka ett mail till ekonomi@alvkullen.se.  Ange barnets/barnens namn och vilken dag ni önskar att platsen ska upphöra. Observera att vi tillämpar två månaders uppsägningstid.

Blanketter
Inkomstuppgift
Utskolning fritids