Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Brev från mellanstadiet v.19 2016

Hej alla!

Utvecklingssamtalen för mellanstadiet kommer att hållas vecka 20.

Åk 4

Sv: Fram till sommaren arbetar vi med att skriva olika slags texter och att ge varandra respons på texterna. Varje vecka skall eleverna dessutom arbeta med läsförståelse. Måndag v.20 blir det ett större förhör på samtliga svåra ord vi tränat under våren.

Ma: Det sista temat som eleverna arbetar med denna termin är Tid. De kommer få träna på enheterna inom temat, avläsa och skriva klockslag och datum, räkna ut tidsskillnader och läsa av tidtabeller. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Vi fortsätter läsa historia och samhällskunskap. Vi börjar bli riktigt bra på medeltiden nu. I samhällskunskapen håller vi just nu på att läsa ett kapitel om att man har rätt att vara sig själv. Det ger grunden för många intressanta diskussioner.

Eng: Vi fortsätter med läxa i engelska några veckor till. Det är oftast en text som de ska kunna läsa på engelska och kunna översätta muntligt. Glosorna som är förprickade är ett minsta antal att öva. De får såklart träna på fler. Läxan är fredag till fredag.

NO: Värme och kyla är temat som fortsätter efter temat Blandningar. Temat tar upp de sammanhang där temperatur och energi har betydelse. Eleverna kommer få partikelmodellen presenterad för sig utifrån temat.

Åk 5

Sv: Fram till sommaren arbetar vi med att skriva olika slags texter och att ge varandra respons på texterna. Varje vecka skall eleverna dessutom arbeta med läsförståelse. Måndag vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga svåra ord vi tränat under våren.

Ma: Det sista temat som eleverna möter denna termin är Vikt och volym. De kommer träna på enheterna som hör till temat och lära sig att växla mellan både vikt- och volymenheterna. De kommer också träna på att göra jämförelser inom temat. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Vi har läst om lagar och regler och om arbete och pengar. Det har varit bra diskussioner och det är många som vill vara med och säga sitt. Vi kommer de sista veckorna att fokusera mer på etik och moral. Eleverna ska få träna på att ta ställning för eller emot. Vi ska diskutera  livsfrågor vilket brukar vara uppskattat.

Eng: Vi fortsätter bygga vårt språk. Vi läser, pratar, skriver och lyssnar på engelska. Läxa i engelska har vi några veckor till. En text med glosor som ska övas. Läxan är onsdag till onsdag.

NO: Temat som eleverna arbetar med from vecka 20 är meteorologi. Eleverna kommer få veta mer om meteorologiska fenomen och hur väder påverkar människans liv.
TK: Eleverna arbetar just nu med tekniska system och ska snart ut i solen och testa sina egenhändigt konstruerade solfångare.


Åk 6

Sv: Vecka 19 redovisar eleverna sina arbeten om svenska författare. Mycket trevligt att lyssna till eleverna och det märks att de tränat mycket på muntlig framställning. Eleverna har även en uppgift gruppvis som handlar om minoritetsspråk. Måndag v.20 blir det ett större förhör på samtliga svåra ord vi tränat under våren.

Ma: Det sista temat som eleverna möter är Koordinatsystem och lägesmått. De lär sig vad ett koordinatsystem är, avläsa och skriva koordinater för punkter, rita koordinatsystem och läsa av diagram. Temat berör också typvärde, median och medelvärde.

SO: Vi läser konsumtion och ekonomi. Även hemkunskapen är med på ett litet hörn. Det har varit genomgångar, egna övningar och sedan avslutas det med ett skriftligt prov onsdag i vecka 20.

Eng: Nu är proven över för den här gången. Resten av terminen fortsätter vi bygga språket. Vi kommer fortsätta att ha läxor av olika slag. Torsdag till torsdag är läxan.

NO: Temat som avslutar vårterminen handlar om Energi och miljö med underrubrikerna problem och möjligheter. Eleverna kommer arbeta träna på att granska argument och själva ta ställning i frågor som rör temat, särskilt utifrån människans behov.
TK: Eleverna arbetar just nu med forskning kring hur tekniken kan hjälpa, underlätta och fylla behovs hos människor med en funktionsnedsättning. Detta föregicks av en praktisk övning där de fick testa på att ha olika former av funktionshinder och området avslutas med en presentation
Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Brev från mellanstadiet v.15 2016

Hej alla!

Så underbart med nystädade lokaler! Stort tack till alla föräldrar som gjort så fint!

Vi vill påminna om nationella prov i engelska för åk 6 som genomförs v.16.

Inga ledigheter beviljas under denna period.

På tisdag 26 april i vecka 17 kommer elever på högstadiet att anordna en talangjakt på skolan. Alla elever som vill får anmäla sig att visa upp en talang. Talangjakten startar kl. 10.30, därför har eleverna i åk 6 ingen idrottslektion denna dagen utan kommer direkt till skolan till kl. 09.35.

I vecka 17 på torsdag 28 april kommer flickorna i åk 5 och några flickor i åk 6 att vaccineras (Gardasil).

Under vecka 18 planeras prao för åk 6. Det är ett tag kvar men det kan vara bra att fundera och förarbeta om eleven vill genomföra prao på någon arbetsplats. Det är eleven själv som tillsammans med föräldrar ordnar en praoplats. Praon genomförs 1-2 dagar under perioden 2-4 maj. Eleven får själv välja upp till två dagar av dessa tre dagar. Resterande dagar är eleven som vanligt i skolan ordinarie tider. Via mail tar vi emot uppgifter om vilka dagar eleven skall vara på prao, vilken arbetsplats och vilka uppgifter eleven förväntas göra. Även kontaktperson och mail till hen och ett telefonnummer vill vi också att ni meddelar i mailet.

Utvecklingssamtalen för mellanstadiet kommer att hållas vecka 19 och förslag på tider kommer inom kort.

Vi vill gärna påminna alla elever om möjligheterna att deltaga i skolans läxhjälp på tisdagar kl. 15-16 i högstadiets lokaler. Där finns vuxna som stöd och en möjlighet för elever att arbeta ikapp efter sjukdom eller om de av någon annan anledning halkat efter med sitt skolarbete. Tiden erbjuds också som en tid då elever kan göra omprov och komplettera inlämningsuppgifter. För eleverna i åk 6 som behöver behöver komplettera uppgifter efter matematiktesten som regelbundet genomförs sker kompletteringen under denna tid och inte under lektionstid.

Åk 4

Sv: Vecka 15 skall eleverna förbereda varsin minilektion om en ordklass. Utöver detta arbetar vi med elevernas egna texter och går noggrant igenom vilka områden var och en behöver förbättra. Varje vecka skall eleverna dessutom arbeta med läsförståelse och Veckans ord. Vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga ord vi tränat under våren. Träna gärna hemma.

Ma: Temat sedan några veckor är geometri. Eleverna tränar på att begreppen rät, spetsig eller trubbig gällande vinklar även orden förminskning och förstoring. Dessa leder vidare in på begreppet skala. De lär sig också namn på olika månghörningar. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Vi arbetar nu med medeltiden och tränar på analysförmågan genom att hitta likheter och skillnader med vikingatiden. Eftersom vi har arbetat ganska länge med historia redan så ska vi börja med att använda vår fredagstimme i SO till samhällskunskap. Vi kommer bla läsa om hur familjer kan se olika ut i Sverige och i övriga världen. Vi kommer även prata lite om vad som händer runt omkring oss. Programmet Lilla aktuellt är jättebra om eleverna ser hemma. Det är ett bra program som passar för elevernas ålder.

Eng: Vi har börjat träna på engelska alfabetet. Det är inte helt enkelt så vi kommer repetera det under några veckor. Fonetisk text var också nytt för dem så det ska vi arbeta lite med. Annars fortsätter vi att prata, skriva och läsa engelska.

NO: Blandningar är temat som eleverna arbetar med nu. De kommer också få lära sig om olika lösningsmedel och hur dessa påverkar miljön. De kommer också få träna på metoder att skilja ämnen åt.

Åk 5

Sv: Åk 5 hade prov i grammatik v.14. Om man missat på någon del av provet får man göra omprov. Kommande veckor handlar annars om att finslipa texter. Vi betar av områden som styckeindelning, beskrivningar, särskrivning, tempus och röd tråd. Vi fortsätter även med Veckans ord. Vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga ord vi tränat under våren. Träna gärna hemma.

Ma: Eleverna fortsätter att arbetar med temat Geometri. De kommer lära sig om hur många grader ett helt och ett halv varv är och begreppen kring rät, spetsig och trubbig och deras vinkel i grader. De kommer träna på att rita vinklar med gradskiva, räkna ut vinkelsumman i en triangel och rita symmetriaxlar och symmetriska bilder. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu efter påsk ska vi ta oss an samhällskunskap. Det kommer handla om lagar och regler i samhället. Begrepp som t ex etik och moral kommer vi diskutera.

Eng: Vi fortsätter bygga vårt språk. Vi läser, pratar, skriver och lyssnar på engelska.Just nu tränar vi lite extra på engelska alfabetet och fonetisk skrift.

NO: Temat som eleverna arbetar med nu är Krafter. De lär sig begrepp som kraft, tyngdpunkt, och jämvikt och skall lära sig att identifiera dessa. De kommer på tisdag 12 april i vecka 15 få göra experiment utomhus på temat.


Åk 6

Sv: Provet i grammatik fick skjutas upp en vecka pga sjukdom och NP. Utöver provet så skall de kommande veckorna handla om texter, svenska författare samt minoritetsspråk. Eleverna har fått en tydlig planering som sträcker sig över resten av terminen. Vi fortsätter även med Veckans ord (svenskans mest svårstavade) och läsförståelse.  Vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga ord vi tränat under våren. Träna gärna hemma.

Ma: Då nationella prov har genomförts vecka 14 kommer nu eleverna börja jobba med temat Cirkeln. Dessutom repeterade vi begrepp kring geometri under vecka 13 och flyttade fram området Cirkeln. Som nämndes i förra veckobrevet kommer eleverna lära sig begreppen diameter och radie och även att beräkna cirkelns omkrets och area. De skall också träna på att läsa av och tolka ett cirkeldiagram. med tidigare som de kan repetera. I häftet finns också facit så de kan rätta dessa uppgifter. På torsdagar kommer multiplikationstabellerna förhöras.

SO: Nu efter påsk bryter vi av historialäsandet med några veckor samhällskunskap. Vi kommer läsa konsumtion och ekonomi. Även hemkunskapen kommer vara med på ett litet hörn. Det kommer bli genomgångar, egna övningar och sedan avslutas med ett skriftligt prov.

Eng: Vi fortsätter att träna inför NP vecka 16. Vi fokuserar på läsförståelse och skrivuppgifter. Läxorna i engelska har och kommer ha fokus på engelskspråkiga länder. Eleverna ska se en film om länderna och skriva och diskutera om landet. Läxan ligger torsdag till torsdag.

NO: Temat som eleverna avsluta är Eld. De har fått studera hur eld beter sig under olika omständigheter och hur man förebygger och släcker eld. De kommer fortsätta med temat Modeller och hur de kan användas när man beskriver något inom naturvetenskapen och också vad som kan begränsa en modell. Eleverna kommer få lära sig och träna grundläggande begrepp som de sedan skall sätta i sambandskedjor. Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Brev från mellanstadiet v.11 2016

Hej alla!

Vi vill påminna om tider för nationella prov för åk 6 som genomförs v.14 och v.16. Inga ledigheter beviljas under denna period.

Vi vill gärna påminna alla elever om möjligheterna att deltaga i skolans läxhjälp på tisdagar kl. 15-16 i högstadiets lokaler. Där finns vuxna som stöd och en möjlighet för elever att arbeta ikapp efter sjukdom eller om de av någon annan anledning halkat efter med sitt skolarbete. Tiden erbjuds också som en tid då elever kan göra omprov och komplettera inlämningsuppgifter. För eleverna i åk 6 som behöver komplettera uppgifter efter matematiktesten som regelbundet genomförs sker kompletteringen under denna tid och inte under lektionstid.

Vecka 13 är det påsklov för eleverna.

Under vecka 18 planeras prao för åk 6. Det är ett tag kvar men det kan vara bra att fundera och förarbeta om eleven vill genomföra prao på någon arbetsplats. Det är eleven själv som tillsammans med föräldrar ordnar en praoplats. Praon genomförs 1-2 dagar under perioden 2-4 maj. Eleven får själv välja upp till två dagar av dessa tre dagar. Resterande dagar är eleven som vanligt i skolan ordinarie tider. Via mail tar vi emot uppgifter om vilka dagar eleven skall vara på prao, vilken arbetsplats och vilka uppgifter eleven förväntas göra. Även kontaktperson, mail till hen och ett telefonnummer vill vi också att ni meddelar i mailet.

Åk 4

Sv: Vi fortsätter fram till påsk med grammatik. Efter påsk skall eleverna få redovisa sina kunskaper genom att hålla minilektioner för varandra. Under resten av terminen kommer vi även att ha “Veckans ord” precis som veckorna innan jul. Temat blir “Svenskans mest svårstavade ord”. Att öva på orden ingår i veckans planering men självklart får man träna extra hemma om man behöver.

Ma: Nu har eleverna börjat arbeta med bråk. De skall lära sig att läsa och skriva bråk, kunna avläsa bilder med bråk, veta hur många delar det går på en hel och kunna storleksordna bråk. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Vi har arbetat med vikingatiden genom att vi läst, skrivit och diskuterat. Vi fortsätter arbeta med medeltiden som är en mycket spännande tid att läsa om. Begrepp tränar vi bla genom “Begreppsmaskinen” på nätet där eleverna kan träna. Vi kommer även att se en del filmer för att i bilder tydliggöra hur det var på medeltiden.

Eng:  Eleverna får uppdrag på elevspel varje vecka i engelska. Där är det både grammatik och glosträning i olika områden för eleverna. Vi kommer fokusera en del på hörövningar under några veckor. Läxorna kan bli både glosor och grammatikövningar.

NO: Temat är nu Vatten där eleverna lär sig om hur viktig vattnet är för allt levande och i vilka former det kan finnas. Temat berör även vattnets kretslopp och varifrån vi får vårt dricksvatten.

Bild: Grafisk Design. Vi har sedan vårterminens start arbetat med att stilisera en bild. Först med kända symboler och tecken sedan har eleverna fått skapa egna logotyper för ett eget tänkt företag. Just nu håller vi på med illustration, då eleverna får välja en känd illustratör/konstnär som t ex Tove Jansson, Ilon Wikland, John Bauer el likn och göra en parafras av något verk samt skriva lite om konstnären. Vi har också gjort pekböcker för små barn.

Åk 5

Sv: Fram till påsk är det fortsatt arbete med grammatik. Måndag v.14 har eleverna ett prov. Separat utskick kommer i veckan. Under resten av terminen kommer vi även att ha “Veckans ord” precis som veckorna innan jul. Temat blir “Svenskans mest svårstavade ord”. Att öva på orden ingår i veckans planering men självklart får man träna extra hemma om man behöver.

Ma: Eleverna arbetar nu med temat Geometri och lär sig hur man räknar ut en rektangels area, använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter och också enheterna mil, kilometer och meter. De kommer också lära sig om skala. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu har vi snart arbetat klart med religionerna. Vi kommer under ett par veckor arbeta med etik och moralfrågor som också ingår i religionsämnet. Vi läser texter, ser på filmer och diskuterar mycket. Det finns mycket begrepp inom religionen och det tränar vi med hjälp av begreppsmaskinen på nätet.

Eng: Vi fortsätter att arbeta oss igenom Max’s movie. Det är en engelsk serie i 10 avsnitt. Vi  ser ett avsnitt i veckan och arbetar med ett material som finns till. Det är även där som glosorna kommer ifrån några veckor framöver. Läxan fortsätter att vara onsdag till onsdag. Vi har fortsatt arbetet med Read theory, där eleverna arbetar med läsförståelse på sin nivå. Går det bra så går eleverna upp en nivå och tvärtom. Jag fortsätter även ge grammatikuppdrag och glosträning på elevspel varje vecka.

NO: Nu arbetar eleverna med temat Vardagskemi där eleverna får undersöka olika saker som har att göra med våra livsmedel och den miljö där vi hanterar dem. De kommer få göra enkla kemiska reaktioner och lära sig om surt och basiskt.

Läxa till torsdag 17 mars: kemikalier i hemmet och farosymboler.

Läxa till torsdag 24 mars: koka klister.

Åk 6

Sv: Fram till påsk är det fortsatt arbete med grammatik. Måndag v.14 har eleverna ett prov. Separat utskick kommer i veckan. Under resten av terminen kommer vi även att ha “Veckans ord” precis som veckorna innan jul. Temat blir “Svenskans mest svårstavade ord”. Veckans ord ingår i veckans planering men självklart får man träna extra hemma om man behöver.

Ma: Eleverna har nu börjat med temat Cirkeln. De kommer lära sig begreppen diameter och radie och även att beräkna cirkelns omkrets och area. De skall också träna på att läsa av och tolka ett cirkeldiagram. På torsdag i vecka 11 kommer eleverna ha ett geometri-test. De förbereder sig bäst genom att repetera kapitlet och titta på de uppgifter de gjort och kontrollera att de kan det som står i sammanfattningen på sid. 94-95 i Matteborgen 6A. De kommer också erbjudas ett träningshäfte där det finns uppgifter som de inte arbetat med tidigare som de kan repetera. I häftet finns också facit så de kan rätta dessa uppgifter. På torsdagar kommer multiplikationstabellerna förhöras.

SO: Vårt arbete med stormaktstiden avslutas med skriftligt prov den här veckan. Eleverna har läst texter och skrivit korta sammanfattningar. Vi har sett på filmer och diskuterar orsaker och konsekvenser. Vi kommer fortsätta med historia och frihetstiden under några veckor.

Eng: Vi har tränat inför de nationella proven v.16 genom att de har fått göra gamla provuppgifter. Vi har gjort både läsförståelse och hörövning. Jag kommer även ge uppdrag varje vecka på elevspel där de tränar både grammatik och glosor. Läxorna i engelska har och kommer ha fokus på engelskspråkiga länder. Eleverna ska se en film om länderna och skriva och diskutera om landet. Läxan ligger torsdag till torsdag.

NO: Eleverna fortsätter att arbeta med är Elektricitet. De skall praktiskt testa hur strömkretsar fungerar och lära sig vad elektrisk ström är. Eleverna kommer få lära sig och träna grundläggande begrepp som de sedan skall sätta i sambandskedjor. Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Brev från mellanstadiet v.8 2016

Hej alla!

Hoppas att alla haft ett fint skollov. Roligt att träffa eleverna igen.

Vi vill påminna om tider för nationella prov för åk 6 som genomförs v.14 och v.16

Inga ledigheter beviljas under denna period.

Vecka 13 är det påsklov för eleverna.

Åk 4

Sv: Under kommande veckor är det grammatik på schemat. Arbetspass används till fortsatt arbete med grammatik samt till att fokusera på individuella mål i svenska.

Ma: Veckan innan lovet började vi med ett tema som vi arbetat med tidigare, Multiplikation och division. Nu skall eleverna fortsätta bygga på det som de lärde sig i höstas och gå från talsortsräkning till att använda en algoritm och fortsätta träna på kort division där nollor dyker upp i täljaren. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Nu har vi repeterat forntiden. Vi har fortsatt arbeta med medeltiden som är en mycket spännande tid att läsa om. Vi läser texter tillsammans och sen får eleverna skriva egna sammanfattningar utifrån några stödord. Begrepp tränar vi bla genom “Begreppsmaskinen” på nätet där eleverna kan träna.

Eng: Vi har fortsatt att jobba med klassiska sagor som pjäser. Eleverna får träna på sin/sina roller hemma måndag till fredag. De behöver inte kunna replikerna utantill men det blir roligare för eleverna när vi spelar upp om det flyter på. Det är fantastiskt att se hur de läser sina roller utan att fundera på att de pratar engelska. Jag kommer även ge uppdrag på elevspel varje vecka. Där är det både grammatik och glosträning i olika områden för eleverna.

NO: Nu arbetar eleverna med temat Ljud. Eleverna kommer få möte ljud i form av vågor och på det sättet beskrivs hastighet och styrka. Temat berör också hörselsinnet. De kommer genomföra labbar och arbeta med begreppen som hör till temat.  

Åk 5

Sv: Under kommande veckor är det grammatik på schemat. Arbetspass används till fortsatt arbete med grammatik samt till att fokusera på individuella mål i svenska. Det kommer ett prov längre fram men jag återkommer med datum.

Ma: Procent heter temat som eleverna började med innan sportlovet. Detta fortsätter även vecka några veckor efter lovet. Eleverna får träna på att det hela är 100 %, avläsa cirkeldiagram och hur olika saker kan kombineras. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu har vi läst om judendom, kristendom och håller på med islam. Vi läser texter, ser på filmer och diskuterar mycket. Det finns mycket begrepp inom religionen och det tränar vi med hjälp av begreppsmaskinen på nätet.

Eng: Vi fortsätter att arbeta oss igenom Max’s movie. Det är en engelsk serie i 10 avsnitt. Vi  ser ett avsnitt i veckan och arbetar med ett material som finns till. Det är även där som glosorna kommer ifrån några veckor framöver. Läxan fortsätter att vara onsdag till onsdag. Vi har fortsatt arbetet med Read theory, där eleverna arbetar med läsförståelse på sin nivå. Går det bra så går eleverna upp en nivå och tvärtom. Jag fortsätter även ge grammatikuppdrag och glosträning på elevspel varje vecka.

NO: Temat som eleverna arbetar med är Magnetism. De kommer genom experiment få lära sig om något som är osynligt dvs magneters egenskaper och hur magneter används i vardagen.

Åk 6

Sv: Under kommande veckor är det grammatik på schemat. Arbetspass används till fortsatt arbete med grammatik samt till att fokusera på individuella mål i svenska. Det blir ett prov i grammatik lite längre fram men jag återkommer med detaljer och datum.

Ma: På torsdag i vecka 8 kommer eleverna ha ett test på temat Procent och sannolikhet. De har fått ett träningshäfte med facit som de kan arbeta med hemma i egen takt om de vill. Det är också bra att repetera och kika på det vi gjort i grundboken 6A. Där finns också sammanfattning som kan vara bra att ha koll på. Det nya temat som följer sedan är Geometri. Där kommer eleverna lära sig om enheterna kvadratcentimeter mfl., begreppen bas och höjd, räkna ut arean på olika figurer och lära sig begreppen diameter, radie och medelpunkt. På torsdagar kommer multiplikationstabellerna förhöras.

SO: Vi har nu startat upp vårt historiaområde. Vi arbetar just nu med stormaktstiden. Eleverna läser texter och skriver korta sammanfattningar. Vi ser på filmer och diskuterar orsaker och konsekvenser.

Eng: Läxan som eleverna hade under några veckor där de fick välja olika sätt att använda engelska föll väl ut. Det var många som uppskattade den. Den kanske kommer tillbaka men först blir det lite mer fokus på att skriva under några veckor. På lektionerna har vi fokus på läsförståelse. Jag kommer även ge uppdrag varje vecka på elevspel där det är både grammatik och glosor.

NO: Temat som eleverna arbetar med är Elektricitet. De skall praktiskt testa hur strömkretsar fungerar och lära sig vad elektrisk ström är. Eleverna kommer få lära sig och träna grundläggande begrepp som de sedan skall sätta i sambandskedjor.  

Slöjd: Gruppen arbetar vidare med terminens första arbetsområde, för de flesta har missat två slöjdtillfällen, då det varit innebandy eller nationellt prov istället för slöjd..

Första arbetsområdet på ca 5 veckor handlar om inspiration, idéutveckling, symboler, färg och form inom barn- och ungdomskultur, samt återbruk. I praktiken framställer eleverna en symbol som uttrycker dem själva med en eller flera slöjdtekniker. Symbolen sys sedan fast på något återbrukat material. Det kan vara ett pennfack sytt av gamla jeans, någon har valt att placera symbolen på en begagnad handduk eller att tyget från en gardin kan bli en ny väska osv. Önskvärt är att de tar med något hemifrån och förbättrar eller lagar.


Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Brev från mellanstadiet v.4 2016

Hej alla!

Välkomna till en ny termin. Vi hälsar två nya elever välkomna till mellanstadiet som börjat i åk 5.

Vi har sedan vårterminens början fått tillgång till elevhälsans gamla rum. Vi håller på och ställer i ordning det men är på jakt efter rektangulärt eller ovalt bord (ca-mått: 1×1,5) med plats för 4 elever. Om någon har ett hemma som ni vill bli av med får ni gärna maila en bild till mellanstadiet@alvkullen.se så får vi se hur vi kan lösa transport om det blir aktuellt.

Vi vill påminna om tider för nationella prov för åk 6 som genomförs v.6, v.14 och v.16

Inga ledigheter beviljas under denna period.

Åk 4

Sv: Terminen inleddes med läsförståelsehäfte på tema “Monster”. Roligt häfte som jag använt förut. Vi har börjat med skrivstil vilket eleverna var väldigt positiva till. Det är roligt att kunna olika sätt att skriva så man kan skapa sig en personlig handstil utifrån det. Vi har också (med glimten i ögat) “Veckans varning” inkl signaturmelodi. Första varningen var särskrivning och därefter kan det dyka upp teman som stor-liten bokstav, tempus eller dubbelteckning.

Ma: Terminen börjar med temat Tabeller och diagram. Eleverna får träna på att göra och läsa av avprickningstabeller och enkla diagram. Multiplikationsförhören fortsätter som vanligt på måndagar.

SO: Vi har nu börjat läsa historia. Vi börjar från början med en repetition av istiden och jobbar oss framåt med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer läsa texter, se på filmer och diskutera mycket. Begrepp tränar vi bla genom “Begreppsmaskinen” på nätet där eleverna kan träna. Varje vecka gör eleverna även en nutidsquiz på nätet för att öka allmänbildningen inför uttagningen till vi i femman om ett år. Det gäller ju att börja träna i tid…

Eng: Vi pausar text och glosläxan några veckor. Istället övar vi oss på att läsa och prata engelska genom klassiska sagor. Eleverna får träna på sin/sina roller hemma måndag till fredag. De behöver inte kunna replikerna utantill men det blir roligare för eleverna när vi spelar upp om det flyter på. Jag kommer även ge uppdrag på elevspel varje vecka. Där är det både grammatik och glosträning för eleverna.

NO: Denna termin kommer eleverna arbeta med fysik och kemi. Temat som inleder heter Material och eleverna kommer lära sig om olika material, deras egenskaper och användning. Till detta läggs ett miljötänk.

Åk 5

Sv: Arbetet med “skrivning” fortsätter. Vi har också (med glimten i ögat) “Veckans varning” inkl signaturmelodi. Första varningen var särskrivning och därefter kan det dyka upp teman som stor-liten bokstav, tempus eller dubbelteckning. Under hela läsåret har vi även litteraturläsning och läsförståelse som ett genomgående tema.

Ma: Bråk är temat som terminen börjar med. Eleverna får skriva, jämföra, storleksordna och räkna bråk. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu har vi börjat läsa religion. I år 5 läser vi om judendom, kristendom och islam. Vi läser texter, ser på filmer och diskuterar mycket. Det finns mycket begrepp inom religionen och det tränar vi med hjälp av begreppsmaskinen på nätet. Eleverna har även en nyhetsquiz i veckan som ska göras för att bygga på allmänbildningen och för att skapa sig en uppfattning om vad som händer i Sverige och ute i världen.

Eng: Vi har börjat terminen med att se på Max’s movie. Det är en engelsk serie i 10 avsnitt. Vi kommer se ett avsnitt i veckan och arbeta med ett material som finns till. Det är även där som glosorna kommer ifrån nu några veckor framöver. Läxan fortsätter att vara onsdag till onsdag. Jag introducerade innan jul för eleverna en engelsk läsförståelsesida på nätet som heter Read theory. Där arbetar eleverna med läsförståelse på sin nivå. Går det bra så går eleverna upp en nivå och tvärtom. Jag kommer även ge grammatikuppdrag på elevspel varje vecka.

NO: Denna termin kommer eleverna arbeta med fysik och kemi. Det tema som eleverna möter först är Luft och de kommer lära sig mer om vad det är. De kommer också lära sig om lufttryck.

Åk 6

Sv: Vi arbetar vidare med texter från innan jul och siktar även på att finslipa skrivande och läsförståelse innan de nationella proven i svenska tisdag och torsdag v.6. På måndag v.4 är klass 6 behjälpliga vid utprovning av prov inför år 2017. Det är väldigt hemligt och vi får tyvärr inte spara och rätta proven men vi anmälde oss till detta som ett sätt att få öva utan att det är skarpt läge.

Ma: Terminen startar med temat Procent och sannolikhet. Eleverna kommer träna på att räkna ut rabatt på en vara, växla mellan bråkform, decimalform och procentform. De kommer också arbeta med sannolikhet och räkna ut sannolikheten för att en händelse skall inträffa. På torsdagar kommer multiplikationstabellerna förhöras.

NO: Denna termin kommer eleverna arbeta med fysik och kemi. Det första temat som eleverna arbetar med är Astronomi där de kommer få lära sig om jorden och månen och vårt solsystem.

SO: Vi har nu avslutat religionen. Eleverna har fått arbeta med att sammanfatta världsreligionerna och även gjort uppgifter i etik och moral. Vi kommer nu starta upp vårt historiaområde. Det börjar med stormaktstiden. Det kommer nog bli många diskussioner om vilka konsekvenser som nya idéer får. Det ska bli spännande att följa.

Eng: Vi har börjat med en ny läxa som vi kommer hålla på med fram till sportlovet. Eleverna har fått en lång lista med förslag på saker att göra hemma för att träna på engelska. De ska välja tre olika varje vecka och redovisa det för mig på måndagar. Vissa uppgifter kan ni som föräldrar bli lite delaktiga i, hoppas det är ok. På lektionerna har vi fokus läsförståelse och att skriva olika sorters meddelande. Jag kommer även ge uppdrag varje vecka på elevspel.

Slöjd: Nu har gruppen bytt slöjdart till textil. Viktigt är att komma ihåg att slöjden är ett ämne, att det var ett terminsbetyg de fick i höstas utifrån de kunskapskrav de arbetat med under höstterminen. Nu under våren kommer de att delvis arbeta med andra förmågor och kunskapskrav, för att slutligen prövat på alla delar i det centrala innehållet , som läroplanen föreskriver för årskura 4-6.

Första arbetsområdet på ca 5 veckor handlar om inspiration, idéutveckling, symboler, färg och form inom barn- och ungdomskultur, samt återbruk. I praktiken framställer eleverna en symbol som uttrycker dem själva med en eller flera slöjdtekniker. Symbolen sys sedan fast på något återbrukat material. Det kan vara ett pennfack sytt av gamla jeans, någon har valt att placera symbolen på en begagnad handduk eller att tyget från en gardin kan bli en ny väska osv. Önskvärt är att de tar med något hemifrån och förbättrar eller lagar.

Vänliga hälsningar,

personalen på mellanstadietMed Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Julhälsning

Nu har ytterligare en termin nått sitt slut. Lärare och elever kan äntligen få njuta av ett välförtjänt jullov. Barn och personal på förskolan och fritids är kvar på skolan ännu några dagar. Tyvärr bjuder inte naturen på vinterväder och julstämning, men förhoppningsvis kan lovet ge vila och avkoppling ändå.

Jag vill tacka alla duktiga medarbetare för det jobb ni utfört under terminen. Tack också till alla barn och elever för att ni jobbar på framåt med er utbildning. Sist, men inte minst, tack alla föräldrar vi har fått förtroendet att få ha era barn här på vår skola och tack för ert engagemang i arbetet i de olika arbetsgrupperna och med storstädningarna.
Årskurs nio tackar för allt ert stöd i insamlandet av pengar till deras skolresa. 

Skolan kommer att få tillgång till husets övervåning från årsskiftet och sakta men säkert flyttas verksamhet dit. Tanken är att administration och elevhälsa ska inhysas i ca hälften av lokalerna och den andra hälften tas i anspråk av verksamheten med eleverna.
Vårterminen 2016  börjar måndagen den 11 januari enligt ordinarie schema. 
Nu vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

​​

Hälsningar


Maria Pettersson 
rektor

+46 760-076810


Montessoriskolan Älvkullen
Fontinvägen 38 
442 31 Kungälv
Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Brev från mellanstadiet v.49 2015

Hej alla!

Fredag 11 december firar vi Lucia i Kungälvs kyrka kl 8.00. Föräldrar och syskon är hjärtligt välkomna. Eleverna träffas ombytta (tärna, stjärngosse eller vitklädd ovantill) kl. 7.45 vid kyrkan. Efteråt är ni välkomna till mellanstadiet där vi fikar en stund tillsammans. Fikakorg får ni ta med själv om ni vill. Tänk på att det finns väldigt begränsat med parkeringsmöjligheter vid skolan. Om det finns elever som vill ha sällskap med från skolan vid 7.30 så kan de möta upp Marielle vid skolans grind.

Vi kommer att skicka elevernas betyg via postgång hem inför terminsavslutningen.

Sista dagen i skolan denna termin är fredagen 18 december. Eleverna går i skolan kl. 8.30-12.30. Det serveras lunch denna dag. Den nya terminen startar måndag 11 januari kl. 8.30.

Onsdag 16 december kommer skolan att ha en gemensam pysselstund på förmiddagen. Vi efterlyser små glasburkar (med plats för ett värmeljus) och tar gärna emot sådana om det finns över hemma. Även tomma toarullar tas tacksamt emot.

Onsdag 2 december skall vi baka pepparkakor på mellanstadiet. Eleverna behöver ha med sig en namnad kavel då alla skall baka samtidigt och ett förkläde.

Åk 4

Sv: Fram till jul arbetar vi i huvudsak med elevernas egna texter och med stavning. Eleverna ger varandra respons på texterna och samarbetar för att finslipa och göra dem så bra som möjligt. Stavning tränar vi bland annat via elevspel och veckans ord.

Ma: Eleverna fortsätter arbeta med temat multiplikation och division. De tränar på kort division och multiplicera med tiotal och hundratal. Multiplikationsförhören fortsätter som vanligt på måndagar.

SO: Vi har nu börjat läsa religion. Vi kommer bl a läsa om asagudar och samisk religion för att sedan fokusera mer på gamla testamentet och läsa och diskutera olika berättelser ur bibeln.

Eng: Vi har tränat på att beställa mat på restaurang genom att öva korta scener två och två. De får berätta vilka kläder de har på sig för att utöka ordförrådet med kläder och för att öva sig muntligt. Det är viktigt att de läser texten hemma och översätter till svenska antingen muntligt eller skriftligt. Glosorna ska tränas helst genom att skrivas några gånger hemma. Läxan är alltid fredag till fredag för år 4.

NO: Det sista temat för terminen i biologi är temat Skogen. Eleverna kommer få lära sig om olika typer av skogar i världen och de djur och växter som hör därtill. De kommer lära sig om trädslagen i Sverige och om hur djur klarar vintern.  
Slöjd: Så här i slutet av terminen gäller det att hinna avsluta sina projekt, både praktiskt och teoretiskt, genom att bli klara med sina slöjdföremål och utvärdera och reflektera över sitt lärande. Alla slöjdpåsar är klara nu, eleverna har fått med sig en bild hem för att kunna visa, då slöjdpåsen ska stanna kvar och användas på skolan. Valfrittarbete: Eleverna har valt lite olika. Ett par väver dukar, andra syr julstrumpor eller kuddar och en garnboll bli också till.

De har fått planera sina olika projekt och klara av sina olika uppgifter bra.

Åk 5

Sv: Fram till jul arbetar vi i huvudsak med elevernas egna texter och med stavning. Eleverna ger varandra respons på texterna och samarbetar för att finslipa och göra dem så bra som möjligt. Stavning tränar vi bland annat via elevspel och veckans ord.

Ma: Eleverna fortsätter arbeta med temat decimaltal och tränar på begreppen avrunda, decimaler och decimaltecken. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Vi har nu att bytt ämne till historia och har fortsatt med medeltiden. Vi har läst om Hansan och hur den påverkade handeln men även sett oss om ute i världen. Där det gjordes många upptäcktsresor av bl a Columbus. Vi kommer fortsätta med Vasatiden. Vi fokuserar på hur Sverige förändrades och försöker ta reda på vilka faktorer som påverkade utvecklingen.

Eng: Vi utvecklar ordförrådet med glosor varje vecka och en ny text som ska läsas och översättas. Läxan är alltid onsdag till onsdag. Vi kommer även arbeta med nyheter på engelska. Det finns en sida på nätet som heter newsinlevels som vi kommer använda. Där man kan läsa varje nyhet på tre nivåer. Jag hoppas det kommer resultera i många bra diskussioner på engelska. Vi använder även läsförståelsekort på engelska för att utveckla språket.

NO: Eleverna arbetar med temat Öken där de kommer lära om vad en öken är och var de finns runt om i världen. De kommer också lära sig om vattnets avgörande roll och de djur som lever i öknar. De kommer också lära sig mer om kräldjur.

Slöjd: Så här i slutet av terminen gäller det att hinna avsluta sina projekt, både praktiskt och teoretiskt, genom att bli klara med sina slöjdföremål och utvärdera och reflektera över sitt lärande.

Åk 6

Sv: Under v.48-51 arbetar vi med att skriva egna texter. Som inspiration till skrivandet är eleverna indelade i fyra olika grupper med påhittat ursprung i Finland, Danmark, Island och Norge. Arbetet fortsätter även några veckor efter jul.

Ma: Eleverna fortsätter arbeta med temat Algebra. De fortsätter träna på begreppen obekanta tal. algebraiska uttryck, likhet och ekvation.

NO: Eleverna arbetar med temat Nervsystemet och kommer också arbeta med kroppens Sinnen. Terminen kommer avslutas med ett tema kring Droger och Att bli vuxen.

SO: Vi har kommit igång med religion. Vi arbetar med hinduism och buddhism Det blir en del nya begrepp att diskutera kring. Vi snabbrepeterar även de andra världsreligionerna.

Eng: Vi har nu genomfört det muntliga nationella provet i engelska. Vi kommer nu några veckor framöver fokusera mer på läsförståelse. Det är viktigt att kunna läsa olika sorters texter. Läxa i engelska kommer även i fortsättningen vara torsdag till torsdag.


Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Brev från mellanstadiet v.46 2015

Hej alla!

Så underbart att komma in i nystädade lokaler! Stort tack städgruppen för ert arbete!

Under vecka 46-48 kommer vi att genomföra de muntliga nationella proven för eleverna i åk 6 i matematik, svenska och engelska.

Åk 6 kommer ju att få betyg för första gången nu till jul. Vi vill rekommendera följande film om betygssättning: http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

Vi kommer att fira Lucia fredagen 11 december. Föräldrar och syskon är välkomna till Kungälvs kyrka för att deltaga. Efter Lucia-firandandet hälsas alla föräldrar välkomna till mellanstadiet på fika. Niorna på skolan säljer lussebullar och kaffe. Vi återkommer med mer exakta tider.

Vi har fortfarande återkommande problem med löss. Tänk på att kolla era barns hår!

Vi efterlyser tennisbollar som ingen använder längre. Vi använder dem som ljuddämpare till stolsbenen.

Åk 4

Sv: Under kommande veckor arbetar vi i huvudsak med skrivregler och stavning. Vi använder bland annat elevspel.se där eleverna får uppdrag knutna till temat. Varje vecka ingår även “Veckans ord” som del i arbetet. Orden tränas i skolan men självklart får man även träna hemma om man vill.

Ma: Nästa område som eleverna skall arbeta inom är multiplikation och division. Vi kommer diskutera hur addition och multiplikation hör ihop och även att multiplikation och division också hör ihop. De kommer också träna på att välja rätt räknesätt när de löser en textuppgift. Multiplikationsförhören fortsätter som vanligt på måndagar.

SO: Nu har vi avslutat geografin och kommer fortsätta fram till jul med religion. Vi kommer bl a läsa om asagudar och samisk religion för att sedan fokusera mer på gamla testamentet kristendomen.

Eng: På engelskan fortsätter vi träna på att våga prata. Det gör vi med hjälp av lite olika lekar.  Vårt ordförråd utökar vi varje vecka med hjälp av glosor och en text. Det är viktigt att de läser texten hemma och översätter till svenska antingen muntligt eller skriftligt. Glosorna ska tränas helst genom att skrivas några gånger hemma. Läxan är alltid fredag till fredag. Vi har även börjat med läsförståelsekort på engelskalektionerna. De är riktigt duktiga och tycker det är roligt att göra dem.

NO: Temat som eleverna arbetar med nu är Öppna marker där vi läst om savann, äng, odlingslandskap och stäpp och jämfört likheter och skillnader dem emellan. De har också lärt sig om växterna och djuren som bor där. Vi  avslutar biologin för i höst med ett tema om Skogen.
Teknik: Denna vecka ska vi spela ett spel som nuvarande åk 9 skapade föregående år. Spelet handlar om teknikutveckling och sträcker sig från stenåldern fram till idag.

Slöjd: Slöjdämnet innebär alltid manuellt och intellektuellt arbete i förening. De tränar på förmåga att framställa föremål, genom att läsa och följa en skriftlig arbetsbeskrivning.

De läser, tolkar skisser och tränar på att ge förslag på hur de ska lösa de olika momenten som ingår då en slöjdpåse tillverkas. De repeterar broderi och tränar mer på symaskinens grundkunskaper. Då slöjdpåsen är klar, får de välja ett nytt föremål och planera det. Skissa, måttbestämma, välja material och hantverkstekniker. Dessutom ge förslag på en arbetsgång.

Häften av gruppen är nu klara med sin slöjdpåse, både med det praktiska arbetet och med att utvärdera sin arbetsinsats och resultat. De har fått en bild med sig hem så de kan visa upp vad de tillverkat, eftersom slöjdpåsen ska stanna i skolan och användas till att ha sina pågående slöjdarbete i.

Åk 5

Sv: Vi har inlett tema “Skriva”. Vi ska arbeta med elevernas egna texter och samtidigt gå igenom skrivregler och stavning. Varje vecka ingår “Veckans ord” som del i arbetet. Orden tränas i skolan men självklart får man även träna hemma om man vill.

Ma: Temat som eleverna arbetat med berör decimaltal och hur de avrundas både till heltal och till decimaltal. Eleverna tränar också på att behärska decimaltal i alla de fyra räknesätten. De fortsätter också träna på att avgöra om sina svar är rimliga. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu har vi avslutat geografin. Vi hade en väldigt bra diskussion om våra nordiska länder. Vi hittade både likheter och skillnader. Eleverna kunde på ett mycket bra sätt använda SO-begrepp i diskussionen. Vi kommer nu att byta ämne till historia och då fortsätta med medeltiden och sedan gå vidare till Vasatiden. Det kommer ligga ett fokus på handel och hur Sverige förändrades av bl a reformationen.

Eng: Vi utvecklar ordförrådet med glosor varje vecka och en ny text som ska läsas och översättas. Läxan är alltid onsdag till onsdag. Vi kommer även arbeta med nyheter på engelska. Det finns en sida på nätet som heter newsinlevels som vi kommer använda. Där man kan läsa varje nyhet på tre nivåer. Jag hoppas det kommer resultera i många bra diskussioner på engelska. Vi använder även läsförståelsekort på engelska för att utveckla språket.

NO: Temat som följer efter Bergsområden är Polarområden i världen. Eleverna kommer få lyssna på Bea Uusmas sommarprat från 2014 och hennes intresse för Andrée-expeditionen och forska själva om upptäcksresande. De kommer också få arbeta med begrepp och fakta kring temat.

Slöjd: Slöjdämnet innebär alltid manuellt och intellektuellt arbete i förening. De tränar på förmåga att framställa föremål, genom att läsa och följa en skriftlig arbetsbeskrivning.

De läser, tolkar skisser och tränar på att ge förslag på hur de ska lösa de olika momenten som ingår då ett klädesplagg tillverkas, som ska passa dem själva. Vi diskuterar om “hållbart mode” och att det är viktigt för miljön att köpa kläder som håller och att kunna laga enkla fel, tex nytt hängband, sy ihop en söm eller sy i en knapp. Det är välkommet att ta med något hemifrån, som kan lagas.

Åk 6

Sv: Vecka 45 och 46 avslutar vi arbetet om Källkritik genom att lämna in skriftlig del samt redovisa muntligt måndag v.46. Måndag v.47 har åk 6 tid för förberedelse av nationellt prov i svenska (muntlig del) och onsdag samma vecka är det dags för själva provet. Under resterande veckor fram till jul är det tema “Skriva” som är i fokus.

Ma: Eleverna avslutar temat kring enheter och skala och fortsätter sedan med det nya temat Algebra. Där kommer eleverna möta obekanta tal och lära sig att skriva algebraiska uttryck. De skall också träna på att förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation. Under vecka 45 har eleverna gjort ett matematiskt läsförståelsetest och på onsdag 11 november vecka 46 kommer de ha ett test på enheter och skala. De förbereder sig bäst genom att ta hem sin mattebok och gå igenom talen de arbetat med i skolan och repetera de gröna faktarutorna som finns på kapitlet i Matteborgen 6B-boken sid. 36-62. Där finns också en sammanfattning på sid. 61 som är bra att repetera och bli förhörd på. På onsdag 9 december kommer de ha ett test på algebra. Samma förberedelser som ovan beskrivits gäller inför testet men i 6A-boken.

NO: Nu arbetar eleverna med Mag-tarmsystemet. Det kommer följas att eleverna får lära sig mer om kroppens sinnen. Eleverna kommer arbeta med begreppskartor och träna på hur begrepp och organsystem hör ihop med varandra.

SO: Vi avslutar geografiveckorna med att diskutera jordens resurser. Vi kommer sedan fortsätta med religion. Vi kommer arbeta med hinduism och buddism. Det kommer bli en del nya begrepp att diskutera kring.

Eng: Vi kommer framförallt fokusera på muntliga övningar fram till det nationella provet. Jag kommer även skicka hem samtalsövningar som de kan träna på hemma. Gärna tillsammans med en vuxen som lyssnar.
Slöjd: Eleverna arbetar just nu fritt i slöjden och får själva planera sin process och genomföra de praktiska momenten med så lite stöd som möjligt. Det som är i fokus under terminen är säkert handhavande, utveckla egna idéer och praktisk problemlösning. Tanken är att de ska kombinera/utnyttja de kunskaper som de förvärvat under tidigare år på mellanstadiet genom styrda och fria uppgifter.Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Veckobrev v. 45


Hej!

Denna veckan har vi haft genomgång av människans utveckling. Marita har visat materialet vi har i klassrummet och nu skall alla, enskilt eller i par, fortsätta att arbeta.

I matematiken har 3:orna arbetat med statistik.

Just nu fokuserar vi även på att träna oss att skriva faktatexter. Detta gör vi genom att skriva en tankekarta och sedan producera en text utifrån det.

Igår, torsdag, hade vi EQ och arbetar för tillfället med känslor. Förra passet fokuserade vi på känslorna glad och ledsen. Igår på känslan arg. Vi pratar om vad som gör oss arga och hur vi hanterar det. Vi rullade en boll och den som hade bollen hade även ordet. Det var spännande att se och fundera över likheter och skillnader i både vad som gör oss arga, men även hur vi hanterar det. Nästa vecka koncentrerar vi oss på känslan rädd.

Efter rasten pratade vi om vad de gjort och vem/vad de hade lekt med. Då kom frågan upp kring orättvisor med cyklarna. Det visade sig att det är svårt att hålla koll på hur lång tid varje barn har cykeln och när turen ska komma till nästa. Vi samtalade då kring en lösning på problemet och en elev kom på idén att vi behöver en stor klocka på väggen ute. Detta ledde i sin tur till en diskussion kring hur vi skulle kunna få det och hur de kan påverka detta. Två elever har därför skrivit en skrivelse till rektor kring vad de önskar och varför. En annan elev kom på att man kan samla in namnunderskrifter, så idag har de gått runt hela skolan för att samla ihop detta. När alla skrivit på skall detta lämnas till Fredrik och Maria.

Idag, fredag, har vi varit på biblioteket. Äntligen! Klassen fick mycket beröm av bibliotekarien som tyckte att klassen var härlig.

Eftersom vädret är väldigt varierande och vi är ute varje dag, så är det väldigt viktigt att era barn har kläder efter väder. Det är många som saknar överdragsbyxor och flera saknar stövlar. Eftersom det är lätt att man blir blöt och kall, så är det extra viktigt att det alltid finns extrakläder i lådan. Gör för vana att titta där med jämna mellanrum och fyll på. Eftersom det ska städas nu i helgen, så är det ett ypperligt tillfälle att noga titta över detta och fylla på när barnen kommer tillbaka på måndag. Det finns även barn som saknar tofflor, vilket de måste ha under dagarna, tex när de ska gå in i köket.

Ha en fin helg!

Hälsningar Marita, Lennie och Hillevi


Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Stora Lågstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick

Välkommen på storstädning på Älvkullen lördagen den 7 november

Syns inte bilderna? Klicka här…
Välkommen på storstädning på Älvkullen lördagen den 7 november

Hej!

Så var det dags för skolårets första städdag, hoppas ni är laddade! Vi börjar kl 9.00 och håller på till 12.00.

Du får detta mail för att du anmält att du/ni kan delta den aktuella dagen. Det är mycket viktigt att alla som anmält sig verkligen kommer för att inte arbetsbördan skall bli orimlig. (Har du fått förhinder så maila stadgruppen@alvkullen.se snarast).

Tag som vanligt gärna med hink + trasa + ev. plasthandskar och gärna utrustning för fönsterputsning hemmifrån då skolan inte har tillräckligt många uppsättningar för att det skall räcka till alla.

Tag gärna med egen skruvmejsel för att kunna öppna fönstren så de blir pustade emellan (så slipper det bli letande efter och kö på skruvmejsel på skolan)
Tag även med hög trappstege (som når till lampor/ventilationstrummor) om du har, det underlättar väldigt om vi har några extra stegar och slipper köa.

Du som ingår i team övrigt/ute – tag med varma kläder!

Precis som vanligt har vi städledare på varje plan och delar i förväg in alla i mindre team.
(Vi försöker i största möjliga mån att teamindela så att alla skall få städa på det stadie där de själva har barn men det går inte att genomföra fullt ut eftersom antalet barn/familjer varierar kraftigt mellan stadierna och vi behöver fördela arbetskraften jämnt.)

Innan du kommer:
Titta denna länk vilket team du tillhör, dvs var du skall bocka av dig och börja.

När du kommer:
Gå till det klassrum som du tillhör enligt teamindelningen (i filen som bifogas detta mail).
Bocka av att du är närvarande (listan finns hos din teamledare eller på en bänk i klassrummet)

Börja i det klassrum (+korridor) som ditt team har
Städlistor finns i varje klassrum/korridor, börja uppifrån och gå neråt.

När ni börjar bli klara i ett klassrum, fråga din städledare var du/ni skall fortsätta. Vi hjälps åt mellan teamen och våningsplanen så att alla utrymmen och uppgifter blir klara samtidigt. Vid fikat ca 10.30 stämmer vi av hur långt vi kommit och om vi behöver omdisponera resurserna.

Räkna med att vi håller på till 12! (blir vi klara tidigare är det en bonus).

Innan du går: Säkra att du blir avbockad hos din städledare och att det inte finns några uppgifter kvar som behöver slutföras!

Väl mött!
Städgruppen

Facebook