Brev från mellanstadiet v.49 2015

Hej alla!

Fredag 11 december firar vi Lucia i Kungälvs kyrka kl 8.00. Föräldrar och syskon är hjärtligt välkomna. Eleverna träffas ombytta (tärna, stjärngosse eller vitklädd ovantill) kl. 7.45 vid kyrkan. Efteråt är ni välkomna till mellanstadiet där vi fikar en stund tillsammans. Fikakorg får ni ta med själv om ni vill. Tänk på att det finns väldigt begränsat med parkeringsmöjligheter vid skolan. Om det finns elever som vill ha sällskap med från skolan vid 7.30 så kan de möta upp Marielle vid skolans grind.

Vi kommer att skicka elevernas betyg via postgång hem inför terminsavslutningen.

Sista dagen i skolan denna termin är fredagen 18 december. Eleverna går i skolan kl. 8.30-12.30. Det serveras lunch denna dag. Den nya terminen startar måndag 11 januari kl. 8.30.

Onsdag 16 december kommer skolan att ha en gemensam pysselstund på förmiddagen. Vi efterlyser små glasburkar (med plats för ett värmeljus) och tar gärna emot sådana om det finns över hemma. Även tomma toarullar tas tacksamt emot.

Onsdag 2 december skall vi baka pepparkakor på mellanstadiet. Eleverna behöver ha med sig en namnad kavel då alla skall baka samtidigt och ett förkläde.

Åk 4

Sv: Fram till jul arbetar vi i huvudsak med elevernas egna texter och med stavning. Eleverna ger varandra respons på texterna och samarbetar för att finslipa och göra dem så bra som möjligt. Stavning tränar vi bland annat via elevspel och veckans ord.

Ma: Eleverna fortsätter arbeta med temat multiplikation och division. De tränar på kort division och multiplicera med tiotal och hundratal. Multiplikationsförhören fortsätter som vanligt på måndagar.

SO: Vi har nu börjat läsa religion. Vi kommer bl a läsa om asagudar och samisk religion för att sedan fokusera mer på gamla testamentet och läsa och diskutera olika berättelser ur bibeln.

Eng: Vi har tränat på att beställa mat på restaurang genom att öva korta scener två och två. De får berätta vilka kläder de har på sig för att utöka ordförrådet med kläder och för att öva sig muntligt. Det är viktigt att de läser texten hemma och översätter till svenska antingen muntligt eller skriftligt. Glosorna ska tränas helst genom att skrivas några gånger hemma. Läxan är alltid fredag till fredag för år 4.

NO: Det sista temat för terminen i biologi är temat Skogen. Eleverna kommer få lära sig om olika typer av skogar i världen och de djur och växter som hör därtill. De kommer lära sig om trädslagen i Sverige och om hur djur klarar vintern.  
Slöjd: Så här i slutet av terminen gäller det att hinna avsluta sina projekt, både praktiskt och teoretiskt, genom att bli klara med sina slöjdföremål och utvärdera och reflektera över sitt lärande. Alla slöjdpåsar är klara nu, eleverna har fått med sig en bild hem för att kunna visa, då slöjdpåsen ska stanna kvar och användas på skolan. Valfrittarbete: Eleverna har valt lite olika. Ett par väver dukar, andra syr julstrumpor eller kuddar och en garnboll bli också till.

De har fått planera sina olika projekt och klara av sina olika uppgifter bra.

Åk 5

Sv: Fram till jul arbetar vi i huvudsak med elevernas egna texter och med stavning. Eleverna ger varandra respons på texterna och samarbetar för att finslipa och göra dem så bra som möjligt. Stavning tränar vi bland annat via elevspel och veckans ord.

Ma: Eleverna fortsätter arbeta med temat decimaltal och tränar på begreppen avrunda, decimaler och decimaltecken. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Vi har nu att bytt ämne till historia och har fortsatt med medeltiden. Vi har läst om Hansan och hur den påverkade handeln men även sett oss om ute i världen. Där det gjordes många upptäcktsresor av bl a Columbus. Vi kommer fortsätta med Vasatiden. Vi fokuserar på hur Sverige förändrades och försöker ta reda på vilka faktorer som påverkade utvecklingen.

Eng: Vi utvecklar ordförrådet med glosor varje vecka och en ny text som ska läsas och översättas. Läxan är alltid onsdag till onsdag. Vi kommer även arbeta med nyheter på engelska. Det finns en sida på nätet som heter newsinlevels som vi kommer använda. Där man kan läsa varje nyhet på tre nivåer. Jag hoppas det kommer resultera i många bra diskussioner på engelska. Vi använder även läsförståelsekort på engelska för att utveckla språket.

NO: Eleverna arbetar med temat Öken där de kommer lära om vad en öken är och var de finns runt om i världen. De kommer också lära sig om vattnets avgörande roll och de djur som lever i öknar. De kommer också lära sig mer om kräldjur.

Slöjd: Så här i slutet av terminen gäller det att hinna avsluta sina projekt, både praktiskt och teoretiskt, genom att bli klara med sina slöjdföremål och utvärdera och reflektera över sitt lärande.

Åk 6

Sv: Under v.48-51 arbetar vi med att skriva egna texter. Som inspiration till skrivandet är eleverna indelade i fyra olika grupper med påhittat ursprung i Finland, Danmark, Island och Norge. Arbetet fortsätter även några veckor efter jul.

Ma: Eleverna fortsätter arbeta med temat Algebra. De fortsätter träna på begreppen obekanta tal. algebraiska uttryck, likhet och ekvation.

NO: Eleverna arbetar med temat Nervsystemet och kommer också arbeta med kroppens Sinnen. Terminen kommer avslutas med ett tema kring Droger och Att bli vuxen.

SO: Vi har kommit igång med religion. Vi arbetar med hinduism och buddhism Det blir en del nya begrepp att diskutera kring. Vi snabbrepeterar även de andra världsreligionerna.

Eng: Vi har nu genomfört det muntliga nationella provet i engelska. Vi kommer nu några veckor framöver fokusera mer på läsförståelse. Det är viktigt att kunna läsa olika sorters texter. Läxa i engelska kommer även i fortsättningen vara torsdag till torsdag.


Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick