Brev från mellanstadiet v.46 2015

Hej alla!

Så underbart att komma in i nystädade lokaler! Stort tack städgruppen för ert arbete!

Under vecka 46-48 kommer vi att genomföra de muntliga nationella proven för eleverna i åk 6 i matematik, svenska och engelska.

Åk 6 kommer ju att få betyg för första gången nu till jul. Vi vill rekommendera följande film om betygssättning: http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

Vi kommer att fira Lucia fredagen 11 december. Föräldrar och syskon är välkomna till Kungälvs kyrka för att deltaga. Efter Lucia-firandandet hälsas alla föräldrar välkomna till mellanstadiet på fika. Niorna på skolan säljer lussebullar och kaffe. Vi återkommer med mer exakta tider.

Vi har fortfarande återkommande problem med löss. Tänk på att kolla era barns hår!

Vi efterlyser tennisbollar som ingen använder längre. Vi använder dem som ljuddämpare till stolsbenen.

Åk 4

Sv: Under kommande veckor arbetar vi i huvudsak med skrivregler och stavning. Vi använder bland annat elevspel.se där eleverna får uppdrag knutna till temat. Varje vecka ingår även “Veckans ord” som del i arbetet. Orden tränas i skolan men självklart får man även träna hemma om man vill.

Ma: Nästa område som eleverna skall arbeta inom är multiplikation och division. Vi kommer diskutera hur addition och multiplikation hör ihop och även att multiplikation och division också hör ihop. De kommer också träna på att välja rätt räknesätt när de löser en textuppgift. Multiplikationsförhören fortsätter som vanligt på måndagar.

SO: Nu har vi avslutat geografin och kommer fortsätta fram till jul med religion. Vi kommer bl a läsa om asagudar och samisk religion för att sedan fokusera mer på gamla testamentet kristendomen.

Eng: På engelskan fortsätter vi träna på att våga prata. Det gör vi med hjälp av lite olika lekar.  Vårt ordförråd utökar vi varje vecka med hjälp av glosor och en text. Det är viktigt att de läser texten hemma och översätter till svenska antingen muntligt eller skriftligt. Glosorna ska tränas helst genom att skrivas några gånger hemma. Läxan är alltid fredag till fredag. Vi har även börjat med läsförståelsekort på engelskalektionerna. De är riktigt duktiga och tycker det är roligt att göra dem.

NO: Temat som eleverna arbetar med nu är Öppna marker där vi läst om savann, äng, odlingslandskap och stäpp och jämfört likheter och skillnader dem emellan. De har också lärt sig om växterna och djuren som bor där. Vi  avslutar biologin för i höst med ett tema om Skogen.
Teknik: Denna vecka ska vi spela ett spel som nuvarande åk 9 skapade föregående år. Spelet handlar om teknikutveckling och sträcker sig från stenåldern fram till idag.

Slöjd: Slöjdämnet innebär alltid manuellt och intellektuellt arbete i förening. De tränar på förmåga att framställa föremål, genom att läsa och följa en skriftlig arbetsbeskrivning.

De läser, tolkar skisser och tränar på att ge förslag på hur de ska lösa de olika momenten som ingår då en slöjdpåse tillverkas. De repeterar broderi och tränar mer på symaskinens grundkunskaper. Då slöjdpåsen är klar, får de välja ett nytt föremål och planera det. Skissa, måttbestämma, välja material och hantverkstekniker. Dessutom ge förslag på en arbetsgång.

Häften av gruppen är nu klara med sin slöjdpåse, både med det praktiska arbetet och med att utvärdera sin arbetsinsats och resultat. De har fått en bild med sig hem så de kan visa upp vad de tillverkat, eftersom slöjdpåsen ska stanna i skolan och användas till att ha sina pågående slöjdarbete i.

Åk 5

Sv: Vi har inlett tema “Skriva”. Vi ska arbeta med elevernas egna texter och samtidigt gå igenom skrivregler och stavning. Varje vecka ingår “Veckans ord” som del i arbetet. Orden tränas i skolan men självklart får man även träna hemma om man vill.

Ma: Temat som eleverna arbetat med berör decimaltal och hur de avrundas både till heltal och till decimaltal. Eleverna tränar också på att behärska decimaltal i alla de fyra räknesätten. De fortsätter också träna på att avgöra om sina svar är rimliga. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu har vi avslutat geografin. Vi hade en väldigt bra diskussion om våra nordiska länder. Vi hittade både likheter och skillnader. Eleverna kunde på ett mycket bra sätt använda SO-begrepp i diskussionen. Vi kommer nu att byta ämne till historia och då fortsätta med medeltiden och sedan gå vidare till Vasatiden. Det kommer ligga ett fokus på handel och hur Sverige förändrades av bl a reformationen.

Eng: Vi utvecklar ordförrådet med glosor varje vecka och en ny text som ska läsas och översättas. Läxan är alltid onsdag till onsdag. Vi kommer även arbeta med nyheter på engelska. Det finns en sida på nätet som heter newsinlevels som vi kommer använda. Där man kan läsa varje nyhet på tre nivåer. Jag hoppas det kommer resultera i många bra diskussioner på engelska. Vi använder även läsförståelsekort på engelska för att utveckla språket.

NO: Temat som följer efter Bergsområden är Polarområden i världen. Eleverna kommer få lyssna på Bea Uusmas sommarprat från 2014 och hennes intresse för Andrée-expeditionen och forska själva om upptäcksresande. De kommer också få arbeta med begrepp och fakta kring temat.

Slöjd: Slöjdämnet innebär alltid manuellt och intellektuellt arbete i förening. De tränar på förmåga att framställa föremål, genom att läsa och följa en skriftlig arbetsbeskrivning.

De läser, tolkar skisser och tränar på att ge förslag på hur de ska lösa de olika momenten som ingår då ett klädesplagg tillverkas, som ska passa dem själva. Vi diskuterar om “hållbart mode” och att det är viktigt för miljön att köpa kläder som håller och att kunna laga enkla fel, tex nytt hängband, sy ihop en söm eller sy i en knapp. Det är välkommet att ta med något hemifrån, som kan lagas.

Åk 6

Sv: Vecka 45 och 46 avslutar vi arbetet om Källkritik genom att lämna in skriftlig del samt redovisa muntligt måndag v.46. Måndag v.47 har åk 6 tid för förberedelse av nationellt prov i svenska (muntlig del) och onsdag samma vecka är det dags för själva provet. Under resterande veckor fram till jul är det tema “Skriva” som är i fokus.

Ma: Eleverna avslutar temat kring enheter och skala och fortsätter sedan med det nya temat Algebra. Där kommer eleverna möta obekanta tal och lära sig att skriva algebraiska uttryck. De skall också träna på att förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation. Under vecka 45 har eleverna gjort ett matematiskt läsförståelsetest och på onsdag 11 november vecka 46 kommer de ha ett test på enheter och skala. De förbereder sig bäst genom att ta hem sin mattebok och gå igenom talen de arbetat med i skolan och repetera de gröna faktarutorna som finns på kapitlet i Matteborgen 6B-boken sid. 36-62. Där finns också en sammanfattning på sid. 61 som är bra att repetera och bli förhörd på. På onsdag 9 december kommer de ha ett test på algebra. Samma förberedelser som ovan beskrivits gäller inför testet men i 6A-boken.

NO: Nu arbetar eleverna med Mag-tarmsystemet. Det kommer följas att eleverna får lära sig mer om kroppens sinnen. Eleverna kommer arbeta med begreppskartor och träna på hur begrepp och organsystem hör ihop med varandra.

SO: Vi avslutar geografiveckorna med att diskutera jordens resurser. Vi kommer sedan fortsätta med religion. Vi kommer arbeta med hinduism och buddism. Det kommer bli en del nya begrepp att diskutera kring.

Eng: Vi kommer framförallt fokusera på muntliga övningar fram till det nationella provet. Jag kommer även skicka hem samtalsövningar som de kan träna på hemma. Gärna tillsammans med en vuxen som lyssnar.
Slöjd: Eleverna arbetar just nu fritt i slöjden och får själva planera sin process och genomföra de praktiska momenten med så lite stöd som möjligt. Det som är i fokus under terminen är säkert handhavande, utveckla egna idéer och praktisk problemlösning. Tanken är att de ska kombinera/utnyttja de kunskaper som de förvärvat under tidigare år på mellanstadiet genom styrda och fria uppgifter.Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick