Brev från mellanstadiet v.19 2016

Hej alla!

Utvecklingssamtalen för mellanstadiet kommer att hållas vecka 20.

Åk 4

Sv: Fram till sommaren arbetar vi med att skriva olika slags texter och att ge varandra respons på texterna. Varje vecka skall eleverna dessutom arbeta med läsförståelse. Måndag v.20 blir det ett större förhör på samtliga svåra ord vi tränat under våren.

Ma: Det sista temat som eleverna arbetar med denna termin är Tid. De kommer få träna på enheterna inom temat, avläsa och skriva klockslag och datum, räkna ut tidsskillnader och läsa av tidtabeller. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Vi fortsätter läsa historia och samhällskunskap. Vi börjar bli riktigt bra på medeltiden nu. I samhällskunskapen håller vi just nu på att läsa ett kapitel om att man har rätt att vara sig själv. Det ger grunden för många intressanta diskussioner.

Eng: Vi fortsätter med läxa i engelska några veckor till. Det är oftast en text som de ska kunna läsa på engelska och kunna översätta muntligt. Glosorna som är förprickade är ett minsta antal att öva. De får såklart träna på fler. Läxan är fredag till fredag.

NO: Värme och kyla är temat som fortsätter efter temat Blandningar. Temat tar upp de sammanhang där temperatur och energi har betydelse. Eleverna kommer få partikelmodellen presenterad för sig utifrån temat.

Åk 5

Sv: Fram till sommaren arbetar vi med att skriva olika slags texter och att ge varandra respons på texterna. Varje vecka skall eleverna dessutom arbeta med läsförståelse. Måndag vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga svåra ord vi tränat under våren.

Ma: Det sista temat som eleverna möter denna termin är Vikt och volym. De kommer träna på enheterna som hör till temat och lära sig att växla mellan både vikt- och volymenheterna. De kommer också träna på att göra jämförelser inom temat. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Vi har läst om lagar och regler och om arbete och pengar. Det har varit bra diskussioner och det är många som vill vara med och säga sitt. Vi kommer de sista veckorna att fokusera mer på etik och moral. Eleverna ska få träna på att ta ställning för eller emot. Vi ska diskutera  livsfrågor vilket brukar vara uppskattat.

Eng: Vi fortsätter bygga vårt språk. Vi läser, pratar, skriver och lyssnar på engelska. Läxa i engelska har vi några veckor till. En text med glosor som ska övas. Läxan är onsdag till onsdag.

NO: Temat som eleverna arbetar med from vecka 20 är meteorologi. Eleverna kommer få veta mer om meteorologiska fenomen och hur väder påverkar människans liv.
TK: Eleverna arbetar just nu med tekniska system och ska snart ut i solen och testa sina egenhändigt konstruerade solfångare.


Åk 6

Sv: Vecka 19 redovisar eleverna sina arbeten om svenska författare. Mycket trevligt att lyssna till eleverna och det märks att de tränat mycket på muntlig framställning. Eleverna har även en uppgift gruppvis som handlar om minoritetsspråk. Måndag v.20 blir det ett större förhör på samtliga svåra ord vi tränat under våren.

Ma: Det sista temat som eleverna möter är Koordinatsystem och lägesmått. De lär sig vad ett koordinatsystem är, avläsa och skriva koordinater för punkter, rita koordinatsystem och läsa av diagram. Temat berör också typvärde, median och medelvärde.

SO: Vi läser konsumtion och ekonomi. Även hemkunskapen är med på ett litet hörn. Det har varit genomgångar, egna övningar och sedan avslutas det med ett skriftligt prov onsdag i vecka 20.

Eng: Nu är proven över för den här gången. Resten av terminen fortsätter vi bygga språket. Vi kommer fortsätta att ha läxor av olika slag. Torsdag till torsdag är läxan.

NO: Temat som avslutar vårterminen handlar om Energi och miljö med underrubrikerna problem och möjligheter. Eleverna kommer arbeta träna på att granska argument och själva ta ställning i frågor som rör temat, särskilt utifrån människans behov.
TK: Eleverna arbetar just nu med forskning kring hur tekniken kan hjälpa, underlätta och fylla behovs hos människor med en funktionsnedsättning. Detta föregicks av en praktisk övning där de fick testa på att ha olika former av funktionshinder och området avslutas med en presentation
Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick