Brev från mellanstadiet v.15 2016

Hej alla!

Så underbart med nystädade lokaler! Stort tack till alla föräldrar som gjort så fint!

Vi vill påminna om nationella prov i engelska för åk 6 som genomförs v.16.

Inga ledigheter beviljas under denna period.

På tisdag 26 april i vecka 17 kommer elever på högstadiet att anordna en talangjakt på skolan. Alla elever som vill får anmäla sig att visa upp en talang. Talangjakten startar kl. 10.30, därför har eleverna i åk 6 ingen idrottslektion denna dagen utan kommer direkt till skolan till kl. 09.35.

I vecka 17 på torsdag 28 april kommer flickorna i åk 5 och några flickor i åk 6 att vaccineras (Gardasil).

Under vecka 18 planeras prao för åk 6. Det är ett tag kvar men det kan vara bra att fundera och förarbeta om eleven vill genomföra prao på någon arbetsplats. Det är eleven själv som tillsammans med föräldrar ordnar en praoplats. Praon genomförs 1-2 dagar under perioden 2-4 maj. Eleven får själv välja upp till två dagar av dessa tre dagar. Resterande dagar är eleven som vanligt i skolan ordinarie tider. Via mail tar vi emot uppgifter om vilka dagar eleven skall vara på prao, vilken arbetsplats och vilka uppgifter eleven förväntas göra. Även kontaktperson och mail till hen och ett telefonnummer vill vi också att ni meddelar i mailet.

Utvecklingssamtalen för mellanstadiet kommer att hållas vecka 19 och förslag på tider kommer inom kort.

Vi vill gärna påminna alla elever om möjligheterna att deltaga i skolans läxhjälp på tisdagar kl. 15-16 i högstadiets lokaler. Där finns vuxna som stöd och en möjlighet för elever att arbeta ikapp efter sjukdom eller om de av någon annan anledning halkat efter med sitt skolarbete. Tiden erbjuds också som en tid då elever kan göra omprov och komplettera inlämningsuppgifter. För eleverna i åk 6 som behöver behöver komplettera uppgifter efter matematiktesten som regelbundet genomförs sker kompletteringen under denna tid och inte under lektionstid.

Åk 4

Sv: Vecka 15 skall eleverna förbereda varsin minilektion om en ordklass. Utöver detta arbetar vi med elevernas egna texter och går noggrant igenom vilka områden var och en behöver förbättra. Varje vecka skall eleverna dessutom arbeta med läsförståelse och Veckans ord. Vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga ord vi tränat under våren. Träna gärna hemma.

Ma: Temat sedan några veckor är geometri. Eleverna tränar på att begreppen rät, spetsig eller trubbig gällande vinklar även orden förminskning och förstoring. Dessa leder vidare in på begreppet skala. De lär sig också namn på olika månghörningar. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Vi arbetar nu med medeltiden och tränar på analysförmågan genom att hitta likheter och skillnader med vikingatiden. Eftersom vi har arbetat ganska länge med historia redan så ska vi börja med att använda vår fredagstimme i SO till samhällskunskap. Vi kommer bla läsa om hur familjer kan se olika ut i Sverige och i övriga världen. Vi kommer även prata lite om vad som händer runt omkring oss. Programmet Lilla aktuellt är jättebra om eleverna ser hemma. Det är ett bra program som passar för elevernas ålder.

Eng: Vi har börjat träna på engelska alfabetet. Det är inte helt enkelt så vi kommer repetera det under några veckor. Fonetisk text var också nytt för dem så det ska vi arbeta lite med. Annars fortsätter vi att prata, skriva och läsa engelska.

NO: Blandningar är temat som eleverna arbetar med nu. De kommer också få lära sig om olika lösningsmedel och hur dessa påverkar miljön. De kommer också få träna på metoder att skilja ämnen åt.

Åk 5

Sv: Åk 5 hade prov i grammatik v.14. Om man missat på någon del av provet får man göra omprov. Kommande veckor handlar annars om att finslipa texter. Vi betar av områden som styckeindelning, beskrivningar, särskrivning, tempus och röd tråd. Vi fortsätter även med Veckans ord. Vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga ord vi tränat under våren. Träna gärna hemma.

Ma: Eleverna fortsätter att arbetar med temat Geometri. De kommer lära sig om hur många grader ett helt och ett halv varv är och begreppen kring rät, spetsig och trubbig och deras vinkel i grader. De kommer träna på att rita vinklar med gradskiva, räkna ut vinkelsumman i en triangel och rita symmetriaxlar och symmetriska bilder. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu efter påsk ska vi ta oss an samhällskunskap. Det kommer handla om lagar och regler i samhället. Begrepp som t ex etik och moral kommer vi diskutera.

Eng: Vi fortsätter bygga vårt språk. Vi läser, pratar, skriver och lyssnar på engelska.Just nu tränar vi lite extra på engelska alfabetet och fonetisk skrift.

NO: Temat som eleverna arbetar med nu är Krafter. De lär sig begrepp som kraft, tyngdpunkt, och jämvikt och skall lära sig att identifiera dessa. De kommer på tisdag 12 april i vecka 15 få göra experiment utomhus på temat.


Åk 6

Sv: Provet i grammatik fick skjutas upp en vecka pga sjukdom och NP. Utöver provet så skall de kommande veckorna handla om texter, svenska författare samt minoritetsspråk. Eleverna har fått en tydlig planering som sträcker sig över resten av terminen. Vi fortsätter även med Veckans ord (svenskans mest svårstavade) och läsförståelse.  Vecka 20 blir det ett större förhör på samtliga ord vi tränat under våren. Träna gärna hemma.

Ma: Då nationella prov har genomförts vecka 14 kommer nu eleverna börja jobba med temat Cirkeln. Dessutom repeterade vi begrepp kring geometri under vecka 13 och flyttade fram området Cirkeln. Som nämndes i förra veckobrevet kommer eleverna lära sig begreppen diameter och radie och även att beräkna cirkelns omkrets och area. De skall också träna på att läsa av och tolka ett cirkeldiagram. med tidigare som de kan repetera. I häftet finns också facit så de kan rätta dessa uppgifter. På torsdagar kommer multiplikationstabellerna förhöras.

SO: Nu efter påsk bryter vi av historialäsandet med några veckor samhällskunskap. Vi kommer läsa konsumtion och ekonomi. Även hemkunskapen kommer vara med på ett litet hörn. Det kommer bli genomgångar, egna övningar och sedan avslutas med ett skriftligt prov.

Eng: Vi fortsätter att träna inför NP vecka 16. Vi fokuserar på läsförståelse och skrivuppgifter. Läxorna i engelska har och kommer ha fokus på engelskspråkiga länder. Eleverna ska se en film om länderna och skriva och diskutera om landet. Läxan ligger torsdag till torsdag.

NO: Temat som eleverna avsluta är Eld. De har fått studera hur eld beter sig under olika omständigheter och hur man förebygger och släcker eld. De kommer fortsätta med temat Modeller och hur de kan användas när man beskriver något inom naturvetenskapen och också vad som kan begränsa en modell. Eleverna kommer få lära sig och träna grundläggande begrepp som de sedan skall sätta i sambandskedjor. Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick