Brev från mellanstadiet v.11 2016

Hej alla!

Vi vill påminna om tider för nationella prov för åk 6 som genomförs v.14 och v.16. Inga ledigheter beviljas under denna period.

Vi vill gärna påminna alla elever om möjligheterna att deltaga i skolans läxhjälp på tisdagar kl. 15-16 i högstadiets lokaler. Där finns vuxna som stöd och en möjlighet för elever att arbeta ikapp efter sjukdom eller om de av någon annan anledning halkat efter med sitt skolarbete. Tiden erbjuds också som en tid då elever kan göra omprov och komplettera inlämningsuppgifter. För eleverna i åk 6 som behöver komplettera uppgifter efter matematiktesten som regelbundet genomförs sker kompletteringen under denna tid och inte under lektionstid.

Vecka 13 är det påsklov för eleverna.

Under vecka 18 planeras prao för åk 6. Det är ett tag kvar men det kan vara bra att fundera och förarbeta om eleven vill genomföra prao på någon arbetsplats. Det är eleven själv som tillsammans med föräldrar ordnar en praoplats. Praon genomförs 1-2 dagar under perioden 2-4 maj. Eleven får själv välja upp till två dagar av dessa tre dagar. Resterande dagar är eleven som vanligt i skolan ordinarie tider. Via mail tar vi emot uppgifter om vilka dagar eleven skall vara på prao, vilken arbetsplats och vilka uppgifter eleven förväntas göra. Även kontaktperson, mail till hen och ett telefonnummer vill vi också att ni meddelar i mailet.

Åk 4

Sv: Vi fortsätter fram till påsk med grammatik. Efter påsk skall eleverna få redovisa sina kunskaper genom att hålla minilektioner för varandra. Under resten av terminen kommer vi även att ha “Veckans ord” precis som veckorna innan jul. Temat blir “Svenskans mest svårstavade ord”. Att öva på orden ingår i veckans planering men självklart får man träna extra hemma om man behöver.

Ma: Nu har eleverna börjat arbeta med bråk. De skall lära sig att läsa och skriva bråk, kunna avläsa bilder med bråk, veta hur många delar det går på en hel och kunna storleksordna bråk. Multiplikationsläxan fortsätter att förhöras på måndagar. Eleverna väljer själva vilka tabeller de vill träna på veckovis.

SO: Vi har arbetat med vikingatiden genom att vi läst, skrivit och diskuterat. Vi fortsätter arbeta med medeltiden som är en mycket spännande tid att läsa om. Begrepp tränar vi bla genom “Begreppsmaskinen” på nätet där eleverna kan träna. Vi kommer även att se en del filmer för att i bilder tydliggöra hur det var på medeltiden.

Eng:  Eleverna får uppdrag på elevspel varje vecka i engelska. Där är det både grammatik och glosträning i olika områden för eleverna. Vi kommer fokusera en del på hörövningar under några veckor. Läxorna kan bli både glosor och grammatikövningar.

NO: Temat är nu Vatten där eleverna lär sig om hur viktig vattnet är för allt levande och i vilka former det kan finnas. Temat berör även vattnets kretslopp och varifrån vi får vårt dricksvatten.

Bild: Grafisk Design. Vi har sedan vårterminens start arbetat med att stilisera en bild. Först med kända symboler och tecken sedan har eleverna fått skapa egna logotyper för ett eget tänkt företag. Just nu håller vi på med illustration, då eleverna får välja en känd illustratör/konstnär som t ex Tove Jansson, Ilon Wikland, John Bauer el likn och göra en parafras av något verk samt skriva lite om konstnären. Vi har också gjort pekböcker för små barn.

Åk 5

Sv: Fram till påsk är det fortsatt arbete med grammatik. Måndag v.14 har eleverna ett prov. Separat utskick kommer i veckan. Under resten av terminen kommer vi även att ha “Veckans ord” precis som veckorna innan jul. Temat blir “Svenskans mest svårstavade ord”. Att öva på orden ingår i veckans planering men självklart får man träna extra hemma om man behöver.

Ma: Eleverna arbetar nu med temat Geometri och lär sig hur man räknar ut en rektangels area, använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter och också enheterna mil, kilometer och meter. De kommer också lära sig om skala. Multiplikationsförhören fortsätter på tisdagar.

SO: Nu har vi snart arbetat klart med religionerna. Vi kommer under ett par veckor arbeta med etik och moralfrågor som också ingår i religionsämnet. Vi läser texter, ser på filmer och diskuterar mycket. Det finns mycket begrepp inom religionen och det tränar vi med hjälp av begreppsmaskinen på nätet.

Eng: Vi fortsätter att arbeta oss igenom Max’s movie. Det är en engelsk serie i 10 avsnitt. Vi  ser ett avsnitt i veckan och arbetar med ett material som finns till. Det är även där som glosorna kommer ifrån några veckor framöver. Läxan fortsätter att vara onsdag till onsdag. Vi har fortsatt arbetet med Read theory, där eleverna arbetar med läsförståelse på sin nivå. Går det bra så går eleverna upp en nivå och tvärtom. Jag fortsätter även ge grammatikuppdrag och glosträning på elevspel varje vecka.

NO: Nu arbetar eleverna med temat Vardagskemi där eleverna får undersöka olika saker som har att göra med våra livsmedel och den miljö där vi hanterar dem. De kommer få göra enkla kemiska reaktioner och lära sig om surt och basiskt.

Läxa till torsdag 17 mars: kemikalier i hemmet och farosymboler.

Läxa till torsdag 24 mars: koka klister.

Åk 6

Sv: Fram till påsk är det fortsatt arbete med grammatik. Måndag v.14 har eleverna ett prov. Separat utskick kommer i veckan. Under resten av terminen kommer vi även att ha “Veckans ord” precis som veckorna innan jul. Temat blir “Svenskans mest svårstavade ord”. Veckans ord ingår i veckans planering men självklart får man träna extra hemma om man behöver.

Ma: Eleverna har nu börjat med temat Cirkeln. De kommer lära sig begreppen diameter och radie och även att beräkna cirkelns omkrets och area. De skall också träna på att läsa av och tolka ett cirkeldiagram. På torsdag i vecka 11 kommer eleverna ha ett geometri-test. De förbereder sig bäst genom att repetera kapitlet och titta på de uppgifter de gjort och kontrollera att de kan det som står i sammanfattningen på sid. 94-95 i Matteborgen 6A. De kommer också erbjudas ett träningshäfte där det finns uppgifter som de inte arbetat med tidigare som de kan repetera. I häftet finns också facit så de kan rätta dessa uppgifter. På torsdagar kommer multiplikationstabellerna förhöras.

SO: Vårt arbete med stormaktstiden avslutas med skriftligt prov den här veckan. Eleverna har läst texter och skrivit korta sammanfattningar. Vi har sett på filmer och diskuterar orsaker och konsekvenser. Vi kommer fortsätta med historia och frihetstiden under några veckor.

Eng: Vi har tränat inför de nationella proven v.16 genom att de har fått göra gamla provuppgifter. Vi har gjort både läsförståelse och hörövning. Jag kommer även ge uppdrag varje vecka på elevspel där de tränar både grammatik och glosor. Läxorna i engelska har och kommer ha fokus på engelskspråkiga länder. Eleverna ska se en film om länderna och skriva och diskutera om landet. Läxan ligger torsdag till torsdag.

NO: Eleverna fortsätter att arbeta med är Elektricitet. De skall praktiskt testa hur strömkretsar fungerar och lära sig vad elektrisk ström är. Eleverna kommer få lära sig och träna grundläggande begrepp som de sedan skall sätta i sambandskedjor. Med Vänliga Hälsningar


Personalen på Mellanstadiet 

Du följer väl oss på Facebook . På vår hemsida kan du finna det mesta i information som du kan tänkas behöva inklusive den allmänna och öppna information som skickas ut regelbundet från skolan via mail.

Montessoriskolan Älvkullen – Fontinvägen 38 442 31 Kungälv
Har du felaktigt fått detta mail så kontakta oss så tar vi bort dig från framtida utskick